Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej


UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TITANUM SP. Z O.O.
Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą:

"Program Innowacyjna Gospodarka. Lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu"