Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu titanum.pl

 

Definicje

1. Administrator - oznacza Titanum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul.Skarbowców 43/10 53-025 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153871, NIP897-16-79-984, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie titanum.pl i jej subdomenach.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.A. Dane Osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu polegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Titanum Sp.z o.o., ul. Skarbowców 43/10 53-025 Wrocław.

3. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celów opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu

5. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, oraz ust. 2, 6 oraz 7 niniejszej Polityki Prywatności i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

6. Z zastrzeżeniem ust.3 niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają przetwarzaniu dla następujących celów:

a) świadczenia usług przez Serwis

b) komunikacja związana ze świadczeniem usług przez Serwis

c) tworzenie statystycznych zestawień dotyczących wykorzystywania Serwisu

7. Zgodnie z ust.6 niniejszej Polityki Prywatności i na zasadach w nim określonych dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają też przetwarzaniu dla celów marketingowych, w szczególności:

a) w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Titanum Sp. z o.o.

b) w celu prowadzeniu marketingu na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do Titanum Sp. z o.o.B. Jakie informacje są zbierane

1. Serwis gromadzi informacje o wejściach Użytkownika na strony serwisu.

2. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika pomiędzy stronami Serwisu.

3. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika do oferty sklepów.

4. Serwis gromadzi informacje o przechodzeniu do innych witryn do których linki są umieszczone w Serwisie.

5. Serwis gromadzi informacje o hasłach według których użytkownicy wyszukują informacje w Serwisie.

6. Serwis gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania z serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne.

7. Serwis gromadzi informację o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go, tylko wtedy gdy korzysta on z możliwości Wypowiedzi zdefiniowanej w Regulaminie.

8. Serwis do śledzenia aktywności użytkownika opisanej w punktach B1-7 może wykorzystywać mechanizm cookie i narzędzia należące do podmiotów trzecich.C. Jak informacje są wykorzystywane

1. Informacje wymienione w punktach B1-5 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz i interpretowane w sposób grupowy, uniemożliwiający przypisanie informacji do konkretnego użytkownika.

2. Informacje wymienione w punkcie B6 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz statystycznych związanych z ruchem na witrynie titanum.pl. oraz w całym Internecie

3. Serwis titanum.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w punkcie C1 i C2 Polityki Prywatności publicznie lub podmiotom trzecim.

4. Serwis titanum.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w punkcie B7 w przypadku gdy nakazuje tego prawo.D. Polityka dotycząca ciasteczek (cookies) i innych podobnych technologii

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii w Serwisie.I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

- Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji serwisu

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji i uprawnień Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

- rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników Serwisu i dostosowania stron internetowych serwisu do antycypowanych preferencji Użytkowników

6. ¦wiadczenia usług reklamowych

- dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów własnych;

- dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści

8. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.