Login: Haslo:    
Przetargi


Wroc豉w, 04.09.2009

Titanum sp馧ka z o.o.
ul. Skarbowc闚 43/10
53-025 Wroc豉w
titanum@ok.titanum.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy si z pro軸 o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewn皻rznej us逝gi doradczej w zakresie opracowania Planu rozwoju eksportu w ramach Dzia豉nia 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzonego na podstawie przepis闚 rozporz康zenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z p騧. zm.).

Tytu projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy Titanum sp馧ka z o.o. w celu rozpoznania mo磧iwo軼i eksportowych firmy.

Numer referencyjny projektu: WND-POIG.06.01.00-02-030/09
Planowany termin realizacji projektu: 10.08.2009- 10.12.2009

Plan rozwoju eksportu powinien zawiera nast瘼uj帷e elementy:
1) informacj o dacie rozpocz璚ia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotycz帷e analizy konkurencyjnej przedsi瑿iorstwa pod k徠em produkt闚 lub us逝g przedsi瑿iorcy;
3) opracowania dotycz帷e wyboru rynk闚 docelowych dzia豉lno軼i eksportowej;
4) opracowania dotycz帷e badania wybranych rynk闚 docelowych;
5) opis bie膨cej sytuacji przedsi瑿iorstwa w najwa積iejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia dzia豉lno軼i przedsi瑿iorcy ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analiz SWOT dla eksportu ka盥ego rodzaju produktu/us逝gi na ka盥ym z planowanych rynk闚 docelowych;
7) opis cel闚 i strategii eksportowej;
8) rekomendacj rozwoju dzia豉lno軼i eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru dzia豉 do realizacji przez przedsi瑿iorc spo鈔鏚 wymienionych w 40 ust.2 w/w Rozporz康zenia;
10) szacowan wielko嗆 koszt闚 niezb璠nych do sfinansowania dzia豉 koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11) wst瘼ny harmonogram wdra瘸nia strategii eksportowej.

Plan rozwoju eksportu powinien w spos鏏 kompleksowy okre郵a strategi eksportow do realizacji w kolejnych dw鏂h latach.

Na opracowanym Planie rozwoju eksportu powinna by zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze 鈔odk闚 PO IG zgodnie z rozporz康zeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiaj帷e szczeg馧owe zasady wykonania rozporz康zenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaj帷ego przepisy og鏊ne dotycz帷e Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo貫cznego oraz Funduszu Sp鎩no軼i oraz rozporz康zenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

Z這穎na oferta powinna zawiera:
- nazw i adres oferenta,
- dat sporz康zenia,
- cen ca趾owit netto i brutto,
- termin wa積o軼i oferty,
- warunki i termin p豉tno軼i,
- maksymalny czas realizacji opracowania Planu rozwoju eksportu,
- podpis wykonawcy wraz z piecz徠k firmow,
- list referencyjn w przypadku jej posiadania.

Oferta powinna by wa積a do: 10.12.2009

Oferta powinna by sporz康zona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona piecz徠k firmow, posiada dat sporz康zenia oraz powinna by podpisana przez oferenta. Oferta mo瞠 by przes豉na:
- za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres: titanum@ok.titanum.pl
- faksem na numer: 071 3773 815
- za po鈔ednictwem poczty na adres: ul. Skarbowc闚 43/10, 53-025 Wroc豉w

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.titanum.pl i udost瘼niono w siedzibie zamawiaj帷ego mieszcz帷ej si we Wroc豉wiu, ul. Skarbowc闚 43/10.

Termin sk豉dania ofert up造wa w dniu: 14.09.2009

Wyb鏎 najkorzystniejszej oferty nast徙i w oparciu o nast瘼uj帷e kryteria:
Lp. Nazwa Maksymalna ilo嗆 punkt闚 Ilo嗆 przyznanych punkt闚
1
Cena
50
 
2
Jako嗆
50
 
 
Razem
100
 

Zamawiaj帷y wybierze najkorzystniejsz ofert, kt鏎a uzyska najwy窺z ilo嗆 punkt闚 w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umow z wybranym wykonawc po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POIG Dzia豉nia 6.1 "Paszport do eksportu".